Civil forum

Közösségi Értékekért Egyesület

Készült: 2016. január 5.

18621783-1-20
8313 Balatongyörök, Szent István út 40/B.
Belancsics Péter elnök
+36-30 204 8292
kozert.egye@gmail.com

 


A szervezet céljának, tevékenységeinek bemutatása:

A 2014. június 5-én alakult és 2014 október 2-án jogerőre emelkedett végzéssel rendelkező civil szervezetünk nagy erővel vetette bele magát a munkába. Ahogy Alapító okiratunkban is kifejtettük, ”Az egyesület célja a régió közéletében résztvevő személyek és civil szervezetek támogatása, működtetésük elősegítése. Az egyesület célja továbbá a régióban élők részére közművelődési, kulturális események szervezése, tehetséggondozás, oktatási, tanácsadási, esélyegyenlőségi feladatok ellátása Az egyesület tagjai elhivatottak a hagyományápolás megőrzésében, a határon túli kapcsolatok ápolása terén, valamint a közösségi értékek átörökítésében.”  Ezen gondolatok jegyében 2014-ben a következő tevékenységeket végeztük:
Előadást szerveztünk a szociális szférában tanulók részére, múzeumpedagógiai foglalkozásokat, a környék megismerését szolgáló kirándulásokat és tehetséggondozást óvodások és iskolások számára. A környékbeli kirándulásokat szakvezetéssel is segítettük.

A következő évben a határon túli kapcsolatok kialakítására törekszünk. A Kárpát-medencei magyarsággal való kapcsolatok felvétele az elsődleges cél. Szeretnénk megismerni az erdélyi és a csángó, valamint a muravidéki magyarság jeles képviselőit.(székelyudvarhelyi civil szervezetek, Nyisztor Ilona, Patyi Zoltán…) Tervezzük a délvidéki magyarsággal való szorosabb együttműködést. A tóthfalusi zeneiskola diákjait szeretnénk vendégül látni városunkban. Programjainkra társadalmi igény mutatkozik, 2014. évi tevékenységünk nagy népszerűséget vívott ki magának. Ezt az ismertséget szeretnénk kihasználni a további célok elérésére (adományok gyűjtése a rászoruló határon túli fiatalok javára, felajánlások nyaralásuk gazdagítására). Az emberekben szeretnénk a szépre, jóra való hajlamot megerősíteni, empatikus készségüket kialakítani. A jó példának multiplikátor hatása van, mely még több embert sarkall a jó cselekedetre. Bízunk benne, hogy tevékenységünk által a lakóhely és a haza szeretete elmélyül a résztvevőkben. Egyesületünk szeretne kapcsolatokat kialakítani a járásban és a megyében található civil szereplőkkel.

Nemzeti Együttműködési Alap
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A Szakkör


CIVIL FÓRUM

Email: info@civilforum.huCreated by Moksaphoto ©2024