Civil forum

Feltámadás Cserkészcsapat Alapítvány

Készült: 2016. január 5.

18953996-1-20
8360 Keszthely, Fő tér 5.
Nagy Tamás elnök
+36-30-2931-053
nattomi@keszthelynet.hu
 

 

A szervezet céljának, tevékenységeinek bemutatása:

 A keszthelyi 379. sz. Feltámadás Cserkészcsapat 1925-ben a keszthelyi Ipartestület által alakult meg, mint iparos – vízi cserkészcsapat. Szép létszámmal aktív cserkészélet folyt egészen 1948-ig, a magyarországi cserkészet betiltásáig.
Öregcserkészeink megtartva egymással a baráti kapcsolatot, évtizedeken át lesték a pillanatot, hogy feltámasszák szeretett cserkészcsapatukat. Erre sajnos egészen 1989-ig kellett várniuk.
Zöld János és Nagy Ferenc öregcserkészek 1988 őszén megkeresték Nagy Tamást, hogy toborozzon a cserkész eszme iránt érdeklődő fiatal felnőtteket, akik a csapat későbbi vezetői lehetnek. 1989. április 30-án a rendszerváltás utáni első nyilvános cserkészavatáson így alakult meg 12 fővel Szent György hegyen az új Feltámadás Cserkészcsapat. Zászlóanya Nagy Aladárné a keszthelyi Ipartestület elnökhelyettese lett, azóta is ő látja el e megtisztelő feladatot.
Csapatparancsnoknak Dr. Kovács Pál köztiszteletben álló főgyógyszerészt, egykori cserkészt kérték fel. Csapatparancsnok helyettessé Somogyi Imre káplánt nevezték ki, aki áthelyezéséig 1992-ig látta el feladatát. Őt Nagy Tamás követte e tisztségben. Dr. Kovács Pál visszavonulását követően, 1995 óta Nagy Tamás cserkésztiszt a csapat parancsnoka. Parancsnokhelyettes Harkay Gabriella (Tóth Gabriella) segédtiszt, majd 2004-től Bangó Orsolya segédtiszt. A csapat fenntartó testülete 1989-től a Magyarok Nagyasszonya Plébánia Hivatal Egyházközsége, melynek akkori vezetője Dr. Léber Mihály kanonok, jelenlegi vezetője Tál Zoltán plébános Úr. Őrsgyűléseinket kezdetben saját otthonunkban, majd a Párizsi Udvar (volt ÁFÉSZ udvar) épületében, később a plébánia hittantermeiben, idővel a plébánia pincéjéből saját magunk által kialakított cserkészotthonban tartottuk, tartjuk ma is. 1989 őszétől három fiú és egy leány őrs kezdte meg a munkát. Őrsvezető képzés indult Keszthelyen ahol a mi vezetőinken kívül a környék csapatainak felnőtt tagjai is szép számmal részt vettek. Még ebben az évben megalakult az Öregcserkészek Baráti Köre, ahol havi rendszerességgel találkoztak öregcserkész testvéreink. A baráti kör elnöke Dr. Réthelyi Jenő bácsi volt. Sajnos a kétezres évek közepére a cserkészethez halálukig hű öregjeink létszáma nagyon lecsökkent, így megszűnt az egyesület is. 1989. április 30-án a rendszerváltás utáni első nyilvános cserkészavatáson Szent György hegyen megkaptuk öregcserkészeinktől a régi csapatzászlót, melyet anno Herceg Festetics Györgynétől – akkori zászlóanyától - kapott a csapat 1940-ben. Ezt a zászlót az ötvenes évek elején Nagy Ferenc és Dore Nagy Aladár cserkészek udvarában elásva rejtegették, majd az 50-es évek közepétől Kalányos János cserkésztestvérünk őrizte titokban. Cserkészcsapatunk az elmúlt huszonöt év során megtízszerezte tagjainak számát, mely hosszú ideje 75 – 100 fő között mozog. 2015-ben a névsor szerint 85 cserkészünk van. Előszeretettel veszünk részt kerületi és országos rendezvényeken. Számos szép eredménnyel büszkélkedhetünk mint kerületi cserkészversenyen elért első helyezés, mint országos, illetve dunántúli sportkupák megnyerésének terén. Folyamatosan kerületi és országos vezetőképző táborokban szereznek segédtiszti valamint őrsvezetői képesítést fiataljaink. A kilencvenes évek közepétől saját alapítványt működtetünk a csapat zavartalan anyagi hátterének biztosítására.

Minden évben ismétlődő programjaink:
 
Minden év elején cserkészbált rendezünk kb. 150 - 200 bálozó vendéggel a Balaton Színházban illetve hetedik éve a balatongyöröki Panoráma Hotelben. Február első hétvégéjén a balatoncsicsói Szent Balázs romtemplomhoz teszünk gyalogtúrát, mely templom különösen szívünk büszkesége, hisz csaknem huszonöt esztendeje Dr. Léber Mihály kanonok Úr vezetésével csapatunk mentette meg a romot az enyészettől. A magunk módján visszaraktuk a falakat, kitisztítottuk a környéket a benőtt növényzettől. Azóta az Örökségvédelmi Minisztérium felújíttatta és évről évre több száz zarándok jön el szentmisére, Balázs-áldásra a templomhoz. Cserkésztűzeink mellett melegedve tartanak agapét, rácsodálkoznak a cserkészek vidám, de felelősségteljes munkájára. Áprilisban, Fehérvasárnapi határjárásra megyünk hagyományőrző csoportokkal. Májusban Balatont koszorúzunk, sétahajózunk megnyitva a szezont a kiscserkészeink által hajóról vízbe dobott virágkoszorúval. Szintén minden tavasszal kihagyhatatlan szereplői vagyunk a Rügyfakadás ünnepnek Gyenesdiáson, ahol kiállító sátrakon, játékokon keresztül mutatjuk be csapatunkat és a cserkészetet. A főzőversenyeken sem hozunk szégyent hagyományos cserkészételek elkészítésével az egyenruhára. Nyár elején Egyik nagy segítsége vagyunk szervezésben, forgalomirányításban az országos hírű Keszthely Maraton futóversenynek, melynek szervezői szintén „cserkészszülők”. Immár harmadik éve, júniusban szervezünk nem csak kerületünkhöz tartozó cserkészcsapatoknak strand-sport bajnokságot foci, röplabda és frizbi sportágakban a Városi strandon. Ezt a rendezvényünket szeretnénk még mindenféle vízi sport versenyszámmal kibővíteni és még szélesebb körben népszerűsíteni, hagyományt teremteni. 2007. augusztusában cserkészfát ültettünk a keszthelyi Helikon parkban. Azóta minden évben a táblával jelölt fa előtt tartjuk éjjeli ünnepélyeinket, melyeket közös virrasztás követ a mólón, napkeltében megemlékezve a cserkészmozgalom megalakulásáról. Szeptemberben bemutatkozó sátorral, ügyességi játékokkal veszünk részt a keszthelyi Edzés Kereső rendezvényen a Főtéren. – itt sportklubok, szervezetek mutatkoznak be, toboroznak. Októberben a Georgikon Major Múzeum kertjében jövünk össze tök és gesztenyesütő tábortűzre, melyet csak nekünk nyitnak ki erre az alkalommal. Decemberben több mint húsz éve rendezünk színdarabot a csapat saját zenekarával és tartunk teadélutánt 22-én a Szent Család templomban. Karácsony délutánjára a Főtéri nagytemplomban szintén mi s adjuk a műsort az érdeklődőknek. Díszőrséget állunk valamennyi fontosabb városi és egyházi ünnepélyen, nemzeti ünnepen. Évente minimum 4 alkalommal, többnapos portyát rendezünk turistaházakba, kulcsos házakba a teljes csapatnak vagy speciálisan kiscserkészeknek, rovereknek. Rendszeresen megjelenünk teljesítménytúrákon, nem kizárólag cserkészeknek szervezett kirándulásokon is. Mind e mellett kiscserkész napot, nyíltnapokat rendezünk, ahová szeretettel látjuk az érdeklődőket. A felsorolt eseményeket minden esztendőben megtartjuk! 2000-ben, 2005-ben és 2015-ben nagysikerű kiállítást rendeztünk a keszthelyi Balaton Színházban,  a csapat történetéről megemlékezve, a cserkészéletet bemutatva. Vezetőink, felnőtt cserkészeink elkötelezett munkájának köszönhetően rengeteg programot szervezünk cserkészeinknek hétről hétre. Jelenleg két kiscserkész, két cserkész, két rover és két felnőtt őrsben folyik munka csapatunkban.

Nemzeti Együttműködési Alap
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A Szakkör


CIVIL FÓRUM

Email: info@civilforum.huCreated by Moksaphoto ©2024