Civil forum

ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület

Készült: 2016. január 5.

18408915-1-20   
8353 Zalaszántó, Világosvár 729/2                                                                                     
Szekér Imre Tibor elnök                                                                                                    
+36-70-331-6784
egyesület@zle.hu                                                           
zle.hu
ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület és a Tátika fellegvár

A szervezet céljának, tevékenységeinek bemutatása:

Célok és feladatok: Zalaszántó helyi hagyományainak őrzése, új hagyományok megteremtése, szellemi kincseinek és javainak kiaknázása, műemlékeinek és kulturális örökségének védelme, megóvása valamint társadalmi népszerűsítése. A Szent Donát hegyi kápolna műemlék folyamatos védelmének és megóvásának elősegítése, valamint a szőlőheggyel és a szakrális épülettel kapcsolatos régi hagyományok fenntartása és ápolása. A XVIII. századi római katolikus plébániaház, mint műemlék helyreállításának elősegítése. A Szent Kozma és Damján római katolikus templom, mint műemlék fokozott védelmének segítése. Kezdeményezni és aktívan részt venni a település múltját feltáró helytörténeti kutatásokban, a kutatások eredményeit rendszerezni, megőrizni, ehhez digitális adattárat létrehozni, továbbá ezzel kapcsolatos tanulmányok, kiadványok publikálása. A Tátika várak és azok területeinek kutatásához a mindenkori helyreállításokra és állagmegőrzésekre anyagi és egyéb lehetőségek megteremtésének elősegítése. A zalaszántói tájház (helytörténeti/falumúzeum) mint népi műemlék méltó helyrehozatala, állagának megóvása, az épület és környezetének másodfunkciós gazdasági használatának elősegítése (népi mesterség bemutató, táncmulatság) új kidolgozott koncepció mellett. A község határán belül lévő, eltűnt települések (Böde, Kovácsi, Vátka, Hidegkút, Tátika) emlékére ún. „bánatfa” felállítása. Az egyesület kötelességének tartja a - katolikus és izraelita felekezetű - temető rendbetételének elősegítése.                                                                                                                                         
Tevékenységek: Minden évben megrendezésre kerül, az ún. „Március 15. túra. Kalács és fánksütő versenyeken veszünk részt a régióban. Különböző kulturális rendezvényeket szervezünk (Szent Donát kápolna centenáriuma, Mikus Gyula festőművész festmény kiállítása). Megemlékezünk minden évben a zalaszántó hős halottaira és ennek keretében műsort is szervezünk. Hagyományteremtő „Szántói Alma” fesztivált szervezünk ettől az évtől. Minden évben a helytörténet kutatással összefüggésben könyvet illetve más kiadványt adunk ki és helyezünk el a régióban. Különféle információs táblákat készítünk és helyezünk ki a község területén. A településen áthaladó Kék túra útvonalát és a Tátika vár környezetét próbáljuk rendben tartani. Egyéb kulturális rendezvényeken veszünk részt Zalaszántón. Helyi, más egyesületeknek nyújtunk segítséget rendezvényeken és a honismereti tájház kialakításához. Zalaszántó települést népszerűsítjük kiadványokkal és a közösségi hálókon keresztül.

Nemzeti Együttműködési Alap
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A Szakkör


CIVIL FÓRUM

Email: info@civilforum.huCreated by Moksaphoto ©2024