Civil forum

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület

Készült: 2016. január 5.

18966527-1-20
8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.
Kovács Judit elnök
+36-83-511-790
gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu


A szervezet céljának, tevékenységeinek bemutatása:

A 2003-ban alakult Gyenesdiási Turisztikai Egyesület önkormányzati elven működő szakmai önszervező, egyeztető, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet.
A közösségi összefogás célja: szervezni, összehangolni a turisztikai szereplők tevékenységét, ellátni az idegenforgalommal foglalkozó személyek és cégek érdekképviseletét, összehangolni e gazdasági szereplők tevékenységét. E cél érdekében az Önkormányzattól kapott kompetencia alapján az Egyesület kezeli a turizmus szakmai feladatait, felvállalja a helyi turizmus kezelését, ellátja a település turisztikai marketingmunkáját, működteti információs irodáját.
Az önkéntes összefogás, közös munka, érdekképviselet fontosságát és eredményességét alátámasztja a taglétszám alakulása. Tagjainak száma 100 fő felett van (az alapító tagok csaknem 2/3-a ma is tagja az egyesületnek.), köztük a település turizmusban közvetlenül, ill. közvetve érintett vállalkozói, és az önkormányzat. Az Önkormányzattal való együttműködést megállapodás szabályozza, ami kiterjed a feladatokra, jogokra, kötelezettségekre, anyagi kérdésre.
A szakmai és érdekképviseleti céllal létrejött civil szervezet komoly támasz tagjai számára: jogszabályoknak való megfelelés segítése, érdekérvényesítés, szakmai érdekképviselet felsőbb szintű szervek irányában.
Az Egyesület egyre bővülő szolgáltatáskínálattal működtet információs irodát, ami a tagság elvárásainak való megfelelés mellett, a partnerekkel való együttműködésnek, és a településre érkező vendégek kiszolgálásának is helyszínt biztosít.
A település turisztikai marketing feladatainak ellátása során termékfejlesztési és szolgáltatásfejlesztési projekteket dolgoz ki és valósít meg, illetve online és print felületeken jelenik meg. Évente végez kutatást, kérdőíves felmérést a tagság és a vendégek véleményének, visszajelzéseinek megismerése érdekében, melyek alapján alakítja feladatai körét, javítja szolgáltatáskínálatát, fejlesztési javaslatokat tud megfogalmazni. Sikerrel szervezi meg adventi rendezvényét, mely a partnerség megerősítésének fontos teret ad. A lebonyolításban csaknem 50 fő vesz részt.
A kitűzött célok megvalósításához, a feladatok ellátásához forrást a tagdíj, szponzori pénzek, támogatások, értékesítési bevételek, pályázati források biztosítanak.
A felvállalt munka ellátásához szakképzett kollégákat alkalmaz, akik az egyesület Választmányának döntései alapján, éves feladatterv szerint végzik munkájukat. Folyamatosan bevonásra kerülnek a tagok a feladatok meghatározásába, végrehajtásába, a Választmány mellett esetenként különböző munkacsoportok is dolgoznak. Így megsokszorozódnak a szellemi javak, és mindez komolyabb eredményeket indukál. Aktív tagok lelkesedése sok olyan eredményhez vezetett, amire összefogás nélkül nem volt lehetőség Gyenesdiáson.

Nemzeti Együttműködési Alap
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A Szakkör


CIVIL FÓRUM

Email: info@civilforum.huCreated by Moksaphoto ©2024