Civil forum

Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete

Készült: 2016. január 5.

1927332-1-20    
Zala Megyei Főügyészség
Pk.60.842/1992/20./789.nyt.                                                                                                                   
8360 Keszthely, Kossuth u. 69.
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 75.
h.annaildiko@gmail.com

 

A szervezet céljának, tevékenységeinek bemutatása:

Szervezeti felépítés:  7 tagú vezetőség  (Szigetiné Horváth Ildikó elnök, Helbert Gyula elnökhelyettes, Kajtárné Máté Judit gazdasági vezető, Szelestei Péter vezetőségi tag, Bojt Géza vezetőségi tag, Németh Rita vezetőségi tag, Tihanyi Judit vezetőségi tag)
Tagok: Egyesületünk tagcsaládjainak száma folyamatosan változik, gyermekeiket már felnevelt párok/családok kilépnek, de mindig van „utánpótlás” évente 7-8 új családot regisztrálunk. Jelenlegi létszámunk 105 család.

Céljaink: Alapszabályzatban rögzített célunk a nagycsaládosok érdekeinek sajátos képviselete, család és házasság értékrendjének közvetítése, az élet és anyaság tiszteletére nevelés, a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, családok segítése. Kiemelten fontosnak tartjuk családjaink esélyegyenlőségének érvényre jutását, a hátrányos helyzetű gyermekek és családok részvételének biztosítását rendezvényeinken. Ezért sok önkéntes munka bevonásával működünk, minden tag és a vezetőség is anyagi ellenszolgáltatás nélkül végez tevékenységet. Egyesületünk politikailag és vallásilag teljesen független, nem támogat sem politikai, sem vallási szervezetet és tagjai felvételénél sincs ilyen megkülönböztetés. Ugyanakkor azonban a társadalom minden olyan rétege felé nyitott és befogadó, akik az Alapszabályzatunkban rögzített céljainkat elfogadják, így "támogató tag"-ként csatlakozhatnak hozzánk egy-és kétgyermekes családosok, gyermektelenek is. Rendezvényeink egy része mindenki felé nyitott, bárki részt vehet rajta, ezzel a lehetőséggel kívánjuk az egyesületünk értékrendjét, a család, házasság és gyermekek elfogadását népszerűsíteni.

Tevékenységeink: Egyesületünknek az 1987-ben létrejött 7 családból álló csoportja bővült a jelenlegi 105 családot (mintegy 700 tagot) számláló szervezetté. Státusza közhasznú. Rendszeresen minden év elején ülésezik legfőbb döntéshozó szervünk, a közgyűlés. Kétévente itt kerül sor új vezetőség megválasztására. Tavasszal és ősszel „bakancsos” túrákat, esetenként autóbuszos kirándulást rendezünk. Gyermeknaphoz igazodva egyesületi családi napot tartunk, ingyenes meleg ebéd, strandolás és csónakázás lehetőségének biztosításával. Nyáron erdélyi, csángó vagy ukrajnai magyar gyermekeket látunk vendégül. Szervezünk több 4 napos kerékpártúrát, hozzájárulunk az országos szervezet (NOE) találkozóin, programjain történő részvételhez. Karácsony előtt mézeskalács díszítéssel, ajándéktárgyak készítésével készülünk az ünnepekre, majd a Mikulás ünnepség zárja az évet, ezen kb.140 édességcsomag kerül kiosztásra. Az Alapszabályzatunkban rögzített közhasznú tevékenységeink így elsődlegesen a rendezvényeinken keresztül valósulnak meg. Családjainkat szervezett programokon keresztül érjük el, biztosítva számukra az ingyenes részvételi lehetőséget. Gyermekeket megszólító programjainkkal próbáljuk a hátrányos helyzetben lévő családok helyzetét könnyíteni. Saját bevételünk alacsony volta (4000,- Ft/család éves tagdíj) miatt csak rendszeres pályázatírással és még több önkéntes munka bevonásával tudunk színvonalas és mindenki által elérhető szolgáltatásokat nyújtani.

Keszthely, 2015. szeptember 9.
                                                                                               Szigetiné Horváth Ildikó                                

NAKE elnök

Nemzeti Együttműködési Alap
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A Szakkör


CIVIL FÓRUM

Email: info@civilforum.huCreated by Moksaphoto ©2024