Civil forum

Keszthelyi Ipartestület

Készült: 2016. január 5.

8360 Keszthely Bercsényi utca 2/A
+36-83-312-458
info@keszthelyiipartestulet.hu
www.keszthelyiipartestulet.hu
                                                     

 

A szervezet céljának, tevékenységeinek bemutatása:

A 2015-ben 130 éves Keszthelyi Ipartestület bemutatása:
Az 1884. XVII.törvénycikk alapján,-a Keszthelyi Ipartestület Zala Vármegye 14 ipartestülete közül elsőként, 1885.Április elsején kezdte meg működését. A közel 200 tagot számláló Ipartestület megalakulása köszönhető azoknak a haladó gondolkodású iparosoknak, akik szembe szálltak a céhek megszűnését ellenző nézetekkel. A Keszthelyi Ipartestület megalakulásával elindult egy izgalmas, munkával, eredményekkel és kudarcokkal teli évszázad.   A századfordulón az ország a millenniumi ünnepségek lázában égett. A budapesti országos kiállításon, hat keszthelyi iparos munkái szerepeltek. Keszthely kulturális életében is nagy jelentőségű, a nemzeti érzés ápolására befolyást gyakorló, dalos testületek alakultak. Így született meg az Iparoskör dalárdája, amely 1949-ig rendszeresen működött. Nem volt ünnepség a térségben ahol a kórust ne kérték volna fel szereplésre. A Helikoni Ünnepségeken is rendszeresen szerepeltek. Goldmark Károly zeneszerző Keszthely szülötte 80. születésnapján 1910. május 21-én Keszthelyre látogatott és meghallgatta a Dalkör előadásában többek között saját szerzeményét a Búcsút is.   A századfordulótól kiemelkedően érzékeny feladatot jelentett a szociális problémák kezelése. A technikai fejlődés folytán bekövetkezett változások okozta nehézségek áthidalására, dicső elődeink alapítványok létrehozásával segítették az Ipartestület munkáját. Unterberger Ferenc gyáros és Khern Rezső uradalmi ispán nevét kell elsősorban említeni, akik jelentős anyagi hátterű alapítványokat hoztak létre. A véres háborúk okozta sebek, csonka családok szörnyű helyzete, szegény nagycsaládos iparosok segítése, további adományokra ösztönözték Keszthely módosabb polgárait. A Keszthelyi iparosok közül az I. világháború 28 áldozatot követelt. Az Ő emléküket egy márványtábla őrzi, a volt iparos székház falán.  A 1930-as évek gazdasági válsága nem kerülte el a Keszthelyi iparosokat sem. Még ezekben az években is volt akarat arra, hogy a Kossuth utca 69-ben,1938-ban székházat építsenek. Éreztette előszelét a II. világháború. 1939-től a folyamat felgyorsult, a diszkriminatív intézkedésekkel, a zsidó származású ipartestületi tagok gazdasági és politikai korlátozásával, elpusztításával pótolhatatlan veszteség érte az iparos társadalmat.
A háború után romokban hevert az ország. Az iparosok az ország újjáépítésében jelentős szerepet vállaltak. Az 50-es években az ország vezetése, mégis ipari szövetkezetek erőszakos létrehozásában látta a jövőt. Az iparosok többsége szövetkezetekbe tömörülve vészelte át e nehéz éveket. A 70-es évek jelentős változásokat hoztak. Az iparosok végre dolgozhattak az ország és a maguk javára. 1990-ben új székházat avathattak a Bercsényi utcában, kárpótlásul 1938-ban közadakozásból épült székházuk helyett, amely ma a város tulajdona. Még ebben az évben a KIOSZ jogutódjaként 99 taggal megalakult az új Keszthelyi Ipartestület.
 A Keszthelyi Ipartestület történetének új szakasza kezdődött el. 1994-ben végleges tulajdonába kapta a Székházat a KIOSZ Országos Elnökségétől. Az elődök, a jövőbe látóan gondolkoztak. Olyan anyagi bázist hoztak létre, amely ma is biztosítja a független működést. Jelenleg az Ipartestületnek, közel kétszáz tagja van. Ennyi volt 130 évvel ezelőtt is. Rendszeres szervezeti élet folyik, tartalmas kapcsolatokat kiépítve az iparosok nagy családjával, a helyi, a megyei és országos vezetéssel.
Az iparosok érdekében az elnökség és az ügyvezetés az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: érdekvédelem, ingyenes jogi tanácsadás jogászok segítségével, segítség vállalkozási ügyekben, irodai szolgáltatások, terem és üzletek bérbeadása, hagyományt teremtő rendezvények szervezése.
2000-ben az Ipartestület elnöksége és 16 magánszemély létrehozta a Keszthely és Környéke Jótevő Iparosainak Alapítványát. Az Alapítvány immáron 15 éve biztos hátteret ad, a hagyományőrző rendezvények megtartására. Mikulás-est, Iparosok Karácsonya, Tombola-bál, Sirhakli-bál, Nőnap és Szép korúak találkozója, Majális a szabadban. Az iparosok és családjaik szép számmal részt vesznek ezeken az egyre színvonalasabb rendezvényeken. Az Alapítvány támogatja a nehéz sorsú, de jó tanuló szakmunkás tanulókat. Szociális segélyt ad a rászoruló iparosoknak és özvegyeiknek. Gondozza a Szent Miklós temetőben az elhagyott iparos sírokat, az Asbóth Sándor szakmunkásképző diákjainak segítségével. Megőrzi és ápolja az iparos hagyományokat.
2012-ben az alábbi iparosok lettek tisztségviselők.
Nádler József elnök, Kámán László alelnök, Pálfi Károly alelnök, Csomós Ferenc ügyvezető.
Elnökségi tagok: Farkas Attila, Gajár Józsefné, Huszti András, Kovács Ferencné, Papp Sándor és Tóth Tibor
Felügyelő Bizottság: Magyar Gyula elnök, tagok: Andor Ferenc és Sági Miklós
Etikai Bizottság: Szántnerné Merenics Valéria elnök, tagok: Nagy Aladárné és Kálóczi Sándor
A Keszthely és Környéke Jótevő Iparosainak Alapítványa Kuratóriumának tagjai: Csomós Ferenc elnök, tagok: Szántnerné Merenics Valéria, Huszti András, Kovács Ferencné és Lukács Péter.
Az Ipartestület tagsága 2015-ben ünnepli megalakulásának 130. évfordulóját. A nagy múltú Keszthelyi Ipartestület mai örökösei büszkék lehetnek elődeikre és a mai tevékenységükre is. Az iparosok meghatározó szerepet töltöttek és töltenek be, Keszthely társadalmában. Sokszor vállaltak város vezetői tisztségeket és élen jártak a meg újulás folyamatában. Kezük munkája megtalálható a város és környéke szinte minden pontján, öregbítve ezzel is Keszthely Város és az Ipartestület hírnevét.
                                                                       

„ISTEN ÁLDJA A TISZTES IPART!”

Nemzeti Együttműködési Alap
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A Szakkör


CIVIL FÓRUM

Email: info@civilforum.huCreated by Moksaphoto ©2024